Otomotiv Sektörüne Yönelik Kompozit Malzeme Esaslı Yaprak Yay Sistemlerinin Tasarımı ve Üretim Tekniklerinin Geliştirilmesi (SANTEZ Projesi)
 
Otomotiv sektöründe de, diğer sektörlerde olduğu gibi, yerine daha hafif ve performanslı malzemelerin arayışı  hız kazanmıştır. Kompozit malzemeler bu amaçla değerlendirilebilecek en önemli alternatif malzeme adaydır. Çelik ile kıyaslandığında, hafiflik yanında üstün yorulma performansı, korozyon ve kimyasal ortamlarda gösterdiği dayanımı ile proses esnekliği nedeni ile kompozitler yaprak yay imalatında ön plana çıkmaktadır.  
 
Bu projede, ticari araçlarda kullanılabilecek nitelikte fiber takviyeli polimerik kompozit esaslı yaprak yay protipleri geliştirilmiştir. Bu kapsamda, kompozit esaslı yaprak yay davranışının sonlu elemanlar tekniği ile modellenmesi, bunlara uygun kompozit malzeme bileşenlerinin ve konfigürasyonlarının belirlenmesi gerçekleştirilmiştir.  Malzeme seçimi ve kompozit yapı tasarımı, malzeme test fiziksel test sonuçları ve yaprak yay prototipi mekanik davranışı arasında ilişkinin ve döngünün sağlanması tamamlanmıştır.
 
Optimum özelliklerde ve sınır değerlerine uygun olarak proje kapsamında tasarlanan yaprak yay protiplerinin üretimi  tamamlanmıştır. Yaprak yay prototipinin davranışının simüle edilmiştir. Proje kapsamında ortaya konan yaklaşımlar ve katkılar ile ülkemizde ilk defa kompozit yaprak yay ürünlerinin üretimi ve ekonomiye kazandırılması için birikimin oluşturulması sağlanmıştır.
 
 
Akma ile Kalınlaşan Sıvı Sistemlerinin Geliştirilmesi  (Savunma Sanayi Projesi (Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve BARIŞ ELEKTRİK ENDÜSTRİ A.Ş.)
 
Akma ile kalınlaşan sıvı (shear thickening fluid) nano boyutta silika yada benzeri partiküllerin polimer bir sistem içerisinde oluşturduğu süspansiyondan elde edilebilmektedir. Düşük yükleme hızlarında, bu malzemelerin akışkanlığı akma (shear) oranı artışıyla birlikte artmaktadır. Fakat belli yükleme hızı değeri üzerinde, akışkanlıkta ani bir düşüş meydana gelmekte ve malzeme katı gibi davranmaktadır. Akma ile kalınlaşan sıvı (shear thickening fluid) özelliği bu malzemelerin balistik / darbe uygulamalarda kullanım potansiyelini oluşturmaktadır. Uygulamalarda kullanıcının günlük normal hareketlerinde düşük hızlı deformasyonlardan dolayı akışkan elastik malzeme gibi davranacak ve kullanıcın hareketini sınırlandırmayacaktır. Ancak, dinamik yüklemelerinde ise akma ile kalınlaşma(shear thickening) meydana geleceği için sıvı süspansiyon viskoz ve rijit bir malzeme haline gelmekte ve enerji absorblama yeteneği ile penetrasyonunu önemli seviyede etkileyecektir.
 
Proje kapsamında; 1) Akma ile kalınlaşan akışkanların (Shear thickening fluid (STF)) elde edilmiştir,  2) bahsedilen akışkanın üretimi için silika ve alternatif partiküller elde edilmiştir, 3) STF değişik elyaf dokumalara emdirilmiş, STF emdirilmiş elyaflar düşük hızlarda genel tekstiller benzeri esneklikte ve yüksek hızlı yüklemelerde sistemi penetrasyona karşı koyabilecek rijitlikte elde edilebilmiştir, 4) STF nin reolojik davranışının, STF emdirilmiş fabriklerin eğme, penetrasyon ve darbe davranışı karakterize edilmektedir.
 
Akma ile kalınlaşan sıvı elektron mikroskob görüntüsü
 
 
Antibakteriyel Kompoze Taş Üretimi (SANTEZ Projesi)
 
    
 
Kompoze taşlar, yüksek aşınma, çizilme, kimyasal madde ve darbe dayanımına sahip olmaları nedeniyle, özellikle iç ve dış mekanlarda doğal taşlara alternatif olarak kullanılabilecek başlıca yapı malzemelerindendir. Kompoze taşlar, bağlayıcı olarak polyester reçine, takviye malzemesi olarak kuvars ve birtakım pigmentler içeren kompozit malzemeler grubunda yer almaktadır. Malzeme yapısını oluşturan bu bişelenler vibropress adı verilen vakumlama, vibrasyon ve presleme işlemlerinin aynı anda uygulanmasıyla kompoze taş haline getirilip, daha sonra yüzey hazırlama ve parlatma işlemlerine tabi tutulurlar. Kompoze taş yüzeylerinde antibakteriyel etkinin oluşturulması mikroorganizmaların daha düşük seviyede üreyebildiği steril ortamların oluşumu açısından oldukça önemlidir. Bu özelliklere sahip kompoze taş malzemelerine mutfak ve banyo kaplamaları, gıda üretimi ve depolanması gibi sterilizasyon uygulamaları ve hijyen gerektiren, hastane ve ameliyathane gibi ortamlarda yer alması, önemli bir katma değer oluşturacaktir.
 
Bu projede, bahsedilen içeriğe ve üretim basamaklarına entergre edilebilecek dolgu malzemesinin eklenmesi ile kompoze taşa antibakteriyel özellik kazandırılması hedeflenmiştir. Üretilen numuneler bazı mikroorganizmalara karşı test edilip, antibakteriyel etkinliği belirlenmiş ve optimum bir değere ulaştırılmıştır. Daha sonra bu optimum kompozisyondaki antibakteriyel kompoze taşın ilgili firmanın da yardımıyla endüstriyel boyutta üretime adaptasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu yolla, proje kapsamında ortaya konacak özgün yaklaşımlar ve katkılar ile ülkemizde ilk defa, antibakteriyel kompoze taş ürünlerinin üretimi ve ekonomiye kazandırılması için gerekli bilgi birikiminin oluşturulmuştur.
 
Geliştirilen antimikrobiyal özellikteki kompoze taşlar sayesinde insan sağlığına daha az zararlı ve daha steril ortamlar yaratmak, yaşam kalitesini artırmak ve tüm bunları yaparken ülke ekonomisine de katkıda bulunmak amaçlanmıştır.
 
Patlama Etkisine Karşı Koruyucu Zırh Geliştirilmesi (Milli Savunma Bakanlığı Projesi (TÜBİTAK destekli proje, Barış Elektrik A.Ş. ve Gazi Üniversitesi eş yürütücülüğünde)
 
Zırh sistemlerinde yüksek enerji absorblama kapasitesine sahip fiber-metal lamina sistemler (FML) yeni bir malzeme konfigürasyonu olarak kullanılmaktadır. FML lerin gelişiminde termoset matrisli kompozitler yerine elyaf ile mukavetlendirilmiş termoplastik esaslı kompozitler özellikle enerji absorblama, tokluk ve üretim esnekliği yönünden daha olumlu sonuçlar vermektedir. Termoplastik esaslı kompozit ve Al levhalardan ieren FML sandviç laminat kabuk ile metal köpük den oluşan yapılar patlama etkilerine karşı alternatif anti-blast sistemi olarak uygulama potansiyeline sahiptir.
 
Bu çalışmada, cam elyaf takviyeli polipropilen (CETPP) kompozit yapılar ve Al levhalardan oluşan FML sistemleri geliştirilmektedir. CETPP/Al levha sistemine Al köpük malzemenin de eklenmesiyle sandviç yapılar elde edilmiştir. Tabakalı yapılar 200°C sıcaklık ve 1.5 MPa basınç altında presleme ile elde edilmektedir. Üç farklı kalınlıkta (8, 20 ve 30 mm) Al köpüklerin ve bunların bileşen olarak yer aldığı sandviç laminatların basma ve eğme davranışları ile beraber enerji absorbsiyon karakteristikleri mekanik testler ile ölçülmüştür. Tabakalı laminant yapı bileşenleri arasındaki bağlanma mukavemetleri ayrıca test edilerek arayüzey mukavemet özellikleri arttırmaya yönelik yüzey modifikasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir. 
 
 
Radar Absorblayan Kompozitlerin Geliştirilmesi (KOSGEB Projesi)
 
Kompozit Malzemelerin Örgüsüz Cam / Termoplastik Hibrid Elyaflardan Geliştirilmesi (TÜBİTAK-TEYDEB Projesi, TELATEKS A.Ş. ile)
 
 
 
Kil /EPDM Esaslı Nanokompozitlerin Geliştirilmesi (ARÇELİK A.Ş.  ve TÜBİTAK destekli proje)  
 
 
Nanokompozit Malzemelerin Polimer ve Tabakalı Kil Yapılardan Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu  (TÜBİTAK Projesi)
 
 
 
Karbon nanotüp (CNT) / poliester nanokompozitlerin geliştirilmesi (JÜLICH – TUBİTAK Uluslar arası Araştırma Projesi, JÜLICH – TUBİTAK MİSAG -5, (Technical University Hamburg-Harburg, Almanya işbirliği ile)
 
 
Mekanik Alaşımlama ve mekanokimyasal yöntemlerle üretilen  volfram  esaslı nanoyapılı ve nanokompozit  tozlardan polimer kompozit ve sinter ürünlerin geliştirilmesi (TÜBİTAK Projesi,  İTÜ Metalurji ve Malzeme Müh. Böl. işbirliği ile)
 
Seramik Matriks Kompozitlerin Düşük Sıcaklıklarda Polimer Pyroliz Yöntemi ile Üretimi ve Karakterizasyonu (TÜBİTAK Projesi)
 
Hafif Kompozit Zırh Malzemelerinin Geliştirilmesi (DPT projesi)
 
 
 
The Creation of Tenzoresistors with Low Thermal Coefficient of Tenzosensibility, (NATO Collaborative Linkage Grant)
 
Nanokompozit malzemelerin geliştirilmesi ve karakterizasyonu ( İYTE Bilimsel Araştırma Projesi)
 
Yüksek Balistik Dayanımlı Kompozit Hafif Zırh Malzemelerinin Geliştirilmesi  (İYTE Bilimsel Araştırma Projesi)
 
  
 
Jeotermal Uygulamalar için Polimerik Kompozit Boru Malzeme Mikroyapısısnın Malzeme Dayanım, Mekanik ve Termal Özelliklerine Etkisi (İYTE Bilimsel Araştırma  Projesi)
 
Yüksek Basınçlı Seramik Kalıplama için Gözenekli Malzemelerin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu  (Endüstri destekli araştırma projesi (Ege Vitrifiye San ve A.Ş. destekli))
yukarı çık